A közösségi linkmegosztó-ba be lehet küldeni értékes linkeket, cikkeket, melyekre mások szavazhatnak, értékelhetik vagy akár hozzá is szólhatnak.
Honlap: » AdatvĂ©delem

Adatvédelem1. Általános tudnivalók

Az ADDLINK.hu tiszteletben tartja az internetes oldalt felkeres? személyek személyes adatokhoz f?z?d? jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az ADDLINK.hu milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellen?rizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését az ADDLINK.hu nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en történik. Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek az ADDLINK.hu honlapjáról hiper-linkkel érhet?ek el.

 

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során az ADDLINK.hu szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszer adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngész? verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az ADDLINK.hu honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keres?szavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

Amennyiben az ADDLINK.hu az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelmér?l szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en történik. Amennyiben személyes adatokat bocsát az ADDLINK.hu rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmen?en, illet?leg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

 

3. Biztonság

az ADDLINK.hu az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan ?rzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. az ADDLINK.hu azon szerz?déses partnerei, akik az ADDLINK.hu részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerz?déses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

 

4. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából az ADDLINK.hu anonim látogatásazonosítót, ún. cookie-kat használ. A cookie-k kisméret? adatok, melyek ideiglenesen a böngész?programról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt cookie-k a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngész?program automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngész?program beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt cookie-kat bármikor eltávolíthatja gépér?l oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat. (Amennyiben a böngész?program e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngész?program Súgó menüpontjában.)

 

5. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat az ADDLINK.hu törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történ? adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jöv?re nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk e-mailben ( addlink@addlink.hu ) . Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek. Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy az ADDLINK.hu milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, id?tartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

 


2013-11-05