A közösségi link megosztó-ba be lehet küldeni értékes linkeket, cikkeket, melyekre mások szavazhatnak, értékelhetik vagy akár hozzá is szólhatnak. Küld be kedvenc weboldalad linkjét! A link beküldés ingyenes!  Infó linképítőknek itt

Wednesday, June 19, 2024 - 05:19:43

Felhasználási feltételek

Általános felhasználási feltételek az ADDLINK.hu webportálon.

I. A felhasználási feltételek tartalma

0. Legfontosabb szabályok:

  • Csak MAGYAR nyelvű oldalak linkjét küld be, MAGYAR szöveggel!

  • Napi 10 linknél többet ne küldj be!

  • Ne használj csak kulcsszavas címeket és leírásokat!

  • Ne használj csupa nagy betűket!

Amennyiben NEM tartod be a szabályokat azonnal töröljük linkjeidet és fiókodat!!!

Ajánlott:

  • Legalább 5-10 mondat legyen a szöveged, de 300 szavas saját, nem másolt leírásokkal lesz igazán hatásos a linked.

  • #hashtag használata a leírásokban, max: 5 db !!!

 

 

1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) az ADDLINK.hu közösségi Webportál (http://addlink.hu/) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

2. Felhasználónak minősül a Webportál látogatója, illetőleg mindenki, aki az ADDLINK.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

 

3. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Webportál és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat, stb.) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

 

 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 

1. A Szolgáltatás célja, a link megosztás. A felhasználók megoszthatják kedvenc oldaluk linkjeit. Szavazhatnak mások megosztott linkjeire.

 

2. A Szolgáltató, nem köteles ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Azonban az oldal szabályzatának értelmébe vett nem megengedett tartalmat, indoklás nélkül eltávolíthatja, illetve a felhasználót kitilthatja a Webportálról!

 

 

III. A szolgáltatás részletei, a regisztráció

 

1. A regisztráció folyamata a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul (felhasználónév, jelszó, e-mail cím, logó kép). A regisztrációs adatok megadását, illetve a feltételek elfogadását követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján aktiválhatja regisztrációját. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy módosítsa a regisztrációs feltételeket, illetve a Felhasználótól a regisztráció során megadott adatai tekintetében az adatok aktualizálását, vagy kiegészítését kérje. A regisztrációs feltételek elfogadása a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatások, illetve funkciók használatának előfeltétele, ami egyben a Szabályzat elfogadását is jelenti.

 

4. A feltölthető tartalomra vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó által feltöltött adatok, fotó, videó link tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat

- nem sértheti más szerzői jogait, védjegy és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogait;

- nem lehet olyan tartalmú, amely bármilyen módon káros lehet vagy bármilyen veszélyt jelent a kiskorúakra nézve, nem lehet pornográf tartalmú;

- nem lehet erőszakos tartalmú;

- nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki;

- nem irányulhat valamely harmadik személy zaklatására, sértegetésére, fenyegetésére, rágalmazására;

- nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára, nem hívhat fel dohánytermékek, alkohol- vagy drogfogyasztásra;

- nem használható illegális tevékenységre;

- nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást;

- nem tartalmazhat a hatályos jogszabályok és az általános gyakorlat szerint tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;

- nem ütközhet a jó erkölcsbe;

- illetve nem ütközhet semmilyen jogszabály rendelkezéseibe.

 

5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ADDLINK.hu bármely tartalmi elemét - ideértve nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított aloldalakat is - bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

 

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

 

2. A Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

 

3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

4. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Saját tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását, illetve törlését.

 

 

V. Felelősségi kérdések

 

1. Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban ("AS IS")nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

2. Bármely adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

3. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó az adott oldalon tudja megtekinteni. Az ezen tartalomszolgáltatók által közzétett tartalomért csak és kizárólag a forrásoldal üzemeltetője felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.

 

4. A Szolgáltatás használatáért - ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Saját Adatlap szolgáltatással vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt - kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

6. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

 

7. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

 

 

VI. A regisztráció megszűnése

 

1. A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik; a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi törlésével, illetve a Felhasználó kérésére, amit a regisztrációkor megadott e-mail címről kezdeményezhet.

 

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

 

 

2020-05-01